DZIĘKUJEMY FIRMIE KRAK VET

ZA PRZEKAZANIE KARMY DLA SCHRONISKA

Serdecznie dziękujemy firmie Krak Vet
za przekazanie kociej karmy dla schroniska dla bezdomnych zwierząt.