Jesteśmy oburzeni słowami wiceministra edukacji – Tomasza Rzymkowskiego

Jesteśmy oburzeni słowami wiceministra edukacji – Tomasza Rzymkowskiego.
Cała nasza działalność opiera się na założeniu, że zwierzęta jako istoty czujące, należy otaczać opieką oraz bronić ich praw. Tymczasem Pan minister postanowił wyedukować Polaków, twierdząc, że takie pojęcie jak prawa zwierząt nie występuje w naukach prawnych, a poruszanie tego typu tematów w podręcznikach dla dzieci jest przejawem ideologicznej indoktrynacji.
Otóż przypominamy, że z art 1. Ustawy o ochronie zwierząt wynika, że zwierzę nie jest rzeczą, a skoro nie jest rzeczą, przysługuje mu prawo do ochrony jego życia godnego bez znęcania fizycznego i psychicznego. Uważamy, ze tego typu wypowiedzi są głęboko szkodliwe dla zwierząt, a także niszczą lata pracy poświęconej walce o ich prawa.
Na pewno takie słowa nie powinny paść z ust osoby, odpowiedzialnej za edukację w naszym kraju.