Kongres Praw Zwierząt

W dniu 3 października, w przeddzień Światowego Dnia Zwierząt, odbył się w Senacie RP II Kongres Praw Zwierząt pod patronatem v-ce Marszałek Senatu Gabrieli Morawskiej – Staneckiej.
Obrady kongresu toczyły się przede wszystkim wokół 25-lecia obowiązywania Ustawy o ochronie zwierząt i tego, jak zawarte w niej przepisy i czy w ogóle, zmieniły bardzo trudny los zwierząt w Polsce. Przeważająca część opinii na ten temat była niestety negatywna, również pesymistycznie oceniano nadchodzące lata w związku z obecnym kryzysem.
Niewątpliwie jednak dyskutanci doszli do wniosku o konieczności dość radykalnej zmiany obowiązujących przepisów, z uwagi na znaczny upływ czasu. Poruszanym także niemal przez wszystkich zagadnieniem była kwestia powiększającej się stale liczby zwierząt bezdomnych, a zatem konieczności wdrożenia skutecznego programu zapobiegania zjawisku bezdomności.