KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI WSPOMOGŁO FUNDACJĘ DAR SERCA

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA CUDOWNE PODZIĘKOWANIA