KRAKOWSKIE TOWARZYSTWO OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI

DOSTAWA LEKÓW, SZCZEPIONEK, SUPLEMENTÓW I MATERIAŁÓW MEDYCZNYCH DLA KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI NA POTRZEBY SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W KRAKOWIE.

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami: Dostawa leków, szczepionek, suplementów i materiałów medycznych dla Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami na potrzeby Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie

Ogłoszenie o zamówieniu.