MEGA TAXI POMAGA BEZDOMNYM ZWIERZĘTOM

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami składa serdeczne podziękowania dla

Przedsiębiorstwa Usług Transportowych „Taxi Driver” s.c.

za nieocenioną pomoc i wsparcie naszych działań,
mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom

oraz za przekazywanie w 2013 r 1 gr od każdego kursu, co dało łączną kwotę kwotę 9339 zł.

SERDECZNIE DZIĘKUJEMY