OŚWIADCZENIE

Uchwałą Zarządu Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami z dnia 24 października 2013 roku Pan Andrzej Bogusław Jaworski skreślony został z listy wolontariuszy KTOZ.