OŚWIADCZENIE

ZARZĄDU KRAKOWSKIEGO TOWARZYSTWA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI