OŚWIADCZENIE

W związku z pojawiającymi się w przestrzeni publicznej zarzutami zaniechania przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami podjęcia działań w sprawie hotelu dla psów przy ul. Mydlnickiej w Krakowie Zarząd KTOZ oświadcza, że inspektorzy KTOZ w lipcu 2022 r. dwukrotnie przeprowadzali kontrolę obiektu i dobrostanu znajdujących się na posesji zwierząt. Taka kontrola została przeprowadzona także w dniu 27 marca 2023 r. Żadna z kontroli nie wykazała uchybień mogących uzasadniać podejrzenie popełnienia przestępstwa znęcania się nad zwierzętami.

KTOZ nie dysponował innymi dowodami uzasadniającymi podejmowanie dalszych działań w celu ochrony praw zwierząt. Niewykluczone jednak, że postępowanie karne, o którego prowadzeniu zawarta jest informacja w postach osoby publikującej pod nazwą „Właściciel Prezesa”, doprowadzi do zgromadzenia materiału dowodowego potwierdzającego wystąpienie nieprawidłowości w hotelu dla zwierząt.

Zarząd KTOZ zwraca się do wszystkich osób zaangażowanych w sprawę, a także zainteresowanych jej tokiem, o rozwagę w jej komentowaniu. Zarzuty kierowane w stosunku do KTOZ przez osoby publikujące posty na portalach społecznościowych, a także komentujące posty związane z tą sprawą są nieprawdziwe i mogą naruszać dobre imię KTOZ, które podlega ochronie prawnej.

KTOZ wyraża nadzieję, że sprawa zostanie wyjaśniona przez właściwe organy, a w przypadku stwierdzenia, że doszło do realizacji znamion przestępstwa, sprawcy zostaną pociągnięci do odpowiedzialności karnej i sprawiedliwie ukarani.