OŚWIADCZENIE

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami nie współpracuje z Fundacją Psi Los oraz nie zbiera pieniędzy za pośrednictwem tej fundacji, ani jej Prezesa.
Prezes Fundacji Psi Los Andrzej Bogusław Jaworski nie jest kierownikiem Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt – Andrzejem Krzysztofem Jaworskim.