PODPISZ PETYCJĘ!!!

Podpisz petycję w sprawie podwyższenia kar za znęcanie się nad zwierzętami

Za prawdę powiadamy, że chcieć znaczy móc. Tłumaczyć chyba nie trzeba, dlaczego…

PROSIMY O PODPISY