PRACOWNIK POSZUKIWANY!

PRACA DLA KIEROWCY INTERWENCYJNEGO W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT W KRAKOWIE.

KTOZ Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie poszukuje pracownika na stanowisko Kierowca Interwencyjny:

WYMAGANIA:

 • prawo jazdy kat.b,
 • dyspozycyjność (praca w systemie zmianowym),
 • odporności na stres,
 • umiejętność szybkiego reagowania w sytuacjach nieprzewidzianych (np. odławianie zwierząt rannych lub chorych itp.),
 • wysoka empatia w stosunku do zwierząt,
 • umiejętność organizacji swojego czasu pracy,
 • wysokie zdolności interpersonalne.

ZALETY:

 • ciekawa praca dla osób preferujących aktywny tryb,
 • satysfakcja płynąca z niesienia pomocy zwierzętom poszkodowanym,
 • brak monotonii

– współpraca ze służbami miejskimi, współpraca z UMK, współpraca z lecznicami weterynaryjnymi, pomoc w organizacji wydarzeń promocyjnych.

OFRERUJEMY:

 • umowę o pracę,
 • dostęp do prywatnej opieki medycznej,
 • elastyczne godziny zatrudnienia,
 • finansowanie niezbędnych szkoleń,
 • ciekwawa praca dla osób preferujących aktywny tryb życia,
 • stabilne zatrudnienie.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv i listu motywacyjnego na jeden z adresów mailowych : biuro@schronisko.krakow.pl lub ktoz@ktoz.krakow.pl Prosimy o ustosunkowanie się w dokumentach aplikacyjnych do stawianych oczekiwań oraz zawarcie następującej klauzuli: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) Rozporządzenia PE i RUE nr 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami w celu przeprowadzenia rekrutacji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu rozpatrzenia zgłoszenia w toku rekrutacji.” Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu z wybranymi kandydatami.