STOP PONOWNEJ LEGALIZACJI UBOJU RYTUALNEGO!

ZBIERAMY PODPISY

ZBIERAMY PODPISY POD PETYCJĄ DO SEJMU I PREMIERA – NIE DOPUŚCIMY DO POWROTU BARBARZYŃSTWA!

Organizatorzy akcji STOP PRZYWRÓCENIU UBOJU RYTUALNEGO – Fundacja na Rzecz Ochrony Praw Zwierząt MONDO CANE, OTOZ Animals, Fundacja Ius Animalia, Fundacja VIVA, rozpoczynają ogólnopolską akcję protestacyjną – każdy może imiennie wyrazić swój sprzeciw.

Jak wszyscy wiemy, udało się w Polsce zakazać uboju rytualnego zwierząt. Wszyscy ludzie, szanujący prawa zwierząt uznali to za przełom i rzeczywiste uznanie tych praw.

Nasi przeciwnicy – lobby przemysłu mięsnego i przedstawiciele pewnych radykalnych grup religijnych – nie spoczęli na laurach.

Spowodowali skierowanie kwestii uboju rytualnego do Trybunału Konstytucyjnego. Stosują też niestety inne metody i formy nacisku – na polityków i część rolników polskich.

Wszystko to w obronie wyłącznie interesów finansowych wąskiej grupy przedsiębiorców, nie zaś w obronie wolności religijnych czy interesów rolników. Kwestie religijne są jedynie pretekstem do przywrócenia w Polsce barbarzyństwa. Nasi oponenci walczą o wolności religijne, ale nie o wolności te chodzi – walka ta zmierza jedynie do zwielokrotnienia zysków, poprzez gigantyczne eksport z uboju rytualnego.
Jako Polacy nie jesteśmy zobowiązani do dbania o wolności religijne w Turcji czy Izraelu. Interesuje nas los polskich zwierząt.

W ostatnich dniach wydarzyły się dwie rzeczy, które zmuszają nas do ponownego, głośnego wyrażenia naszego zdania.

więcej informacji i formularz dostępny tutaj