SZKOLENIE WOLONTARIUSZY

Wszystkich chętnych wolontariuszy zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się
w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt ul. Rybna 3
w dniu 13 grudnia 2014 roku o godzinie 10.00