Interwencje inspektorów w liczbach

Zestawienie za okres od 20-24 lipca 2020 r.

Inspektorzy w sprawie chorych lub rannych ptaków (kawka, pustułki, gawron, jerzyk), interweniowali 34 razy.
Dwadzieścia osiem razy kontrolowali warunki bytowe i wykonali trzy wizyty przedadopcyjne.
Interwencje dotyczące psów i kotów – 21 wyjazdów.
Inspektorzy trzykrotnie kontrolowali konie na rynku, oraz cztery razy wyjeżdżali do interwencji dotyczących chorych jeży. Czynności związane z obsługą akcji sterylizacji kotów wolnożyjących, w tym wyłapanie kotów rozstawienie klatek, zawiezienie kotów do lecznic i odwiezienie z lecznic do miejsca bytowania, odbyły się 12 razy.
Trzy razy przewoziliśmy zwierzęta schroniskowe do lecznic zewnętrznych, dwukrotnie jechaliśmy po odbiór darów.
Dwa wyjazdy dotyczyły spraw administracyjnych, jeden przesłuchania na policji w sprawie złożenia zawiadomienia.
Do okna życia oddano 15 zwierząt (4 psy i 11 kotów).