Interwencje w liczbach 26.05.

Interwencje w liczbach.W dniu 26.05 inspektorzy wykonali 6 kontroli warunków bytowych (w tym wizyta przedadopcyjna). Wyjazdy dotyczące realizacji programu sterylizacji i kastracji: 7 razy.Do schroniska przewieźli trzy ranne/chore zwierzęta a ze schroniska na konsultację do zewnętrznej lecznicy wyjeżdżali dwa razy. Dwa wyjazdy dotyczyły spraw administracyjnych. Jeden raz brali udział w przesłuchaniu w związku z zawiadomieniem o możliwości popełnienia przestępstwa.