Interwencje w liczbach 02.06.

W dniu 02.06. inspektorzy wykonali 5 interwencji dotyczących kotów wolnożyjących, oraz jedną wizytę poadopcyjną. W sprawach zwierząt znalezionych, rannych, porzuconych interweniowali trzy razy.
W sprawie przesłuchania dotyczącego interwencji oraz sprawy w sądzie inspektorzy wyjeżdżali trzy razy.
Jeden wyjazd dotyczył zawiezienia psa ze schroniska na rehabilitację, oraz dwa wyjazdy dotyczyły spraw administracyjnych.