Praca inspektorów w liczbach.

Zestawienie interwencji za okres 27 -31 lipca 2020 r.

Wyjazdy interwencyjne dotyczące ptaków chorych lub rannych (gołębie, jerzyki), miały miejsce 26 razy.
Interwencje, które zakończyły się zabraniem zwierząt do schroniska odbyły się 14 razy.
Siedem razy wyjeżdżaliśmy do błąkających się zwierząt. Inspektorzy wykonali jedenaście kontroli warunków bytowych zwierząt, oraz pięć kontroli przedadopcyjnych i trzy poadopcyjne. Trzykrotnie kontrolowaliśmy konie na Rynku Głównym.
Dwa wyjazdy dotyczyły rannych jeży.
Czynności związane ze sterylizacją kotów wolnożyjących miały miejsce cztery razy.
Dwa wyjazdy dotyczyły spraw administracyjnych, trzy odbioru darów rzeczowych i dwa przewiezienia zwierząt ze schroniska na konsultację do lecznic zewnętrznych.
Do okna życia trafiło 16 zwierząt (11 kotów i 5 psów).