Przyszła koza do woza…

" Przyszła koza do woza…" .Taki wstęp sam się nasuwa w zestawieniu z historią jaką chcemy Wam przedstawić.Jak zwykle…

Opublikowany przez KTOZ Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami Czwartek, 23 stycznia 2020