Uwaga

W związku z pandemią COVID 19 zalecamy kontakt mailowy i telefoniczny z biurem KTOZ, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa. 

12 421 77 72 – interwencje
12 421 26 85 – Kierownik biura, wolontariat
fax  12 429 43 61 – opłata od posiadania psa oraz podania o leczenie i karmę

ktoz@ktoz.krakow.pl – kierownik biura, wolontariat
rejestracja@ktoz.krakow.pl – opłata od posiadania psów, rejestracja czipów, kasa.
interwencje@ktoz.krakow.pl – zgłaszanie interwencji

 

 

 

KTOZ przejął dotychczasowe prawa i obowiązki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

Bardzo dobry wynik kontroli Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeprowadzony przez Najwyższą Izbę Kontroli

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z  Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Co u nas słychać?