Ważna informacja!

Nasza strona jest w przebudowie, w związku z tym faktem, wszelkie najnowsze informacje i aktualności dostępne są na – Facebooku.

Prosimy o wyrozumiałość – wszystkie informacje na stronie będą na bieżąco uzupełniane.

KTOZ przejął dotychczasowe prawa i obowiązki Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. KTOZ zajmuje się opieką i chronieniem wszystkich gatunków zwierząt. Głównymi celami są: kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt, działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz zapewnienia im niezbędnych warunków bytowania oraz krzewienie wśród społeczeństwa idei ochrony przyrody oraz środowiska, a zwłaszcza świata zwierząt.

Bardzo dobry wynik kontroli Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami przeprowadzony przez Najwyższą Izbę Kontroli

Dostęp do najprostszego rozliczenia PITów w Polsce uzyskałeś dzięki naszej współpracy z  Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Co u nas słychać?