Potrącone zwierzę, co zrobić?

Czasami jesteśmy świadkami, bądź sami jesteśmy sprawcami potrącenia zwierzęcia. Jeśli posiadamy choć odrobinę empatii powinniśmy zareagować a nie zostawiać zwierzaka aby konał w męczarniach.

  • Jeśli zdarzenie ma miejsce na terenie Krakowa, sprawa jest raczej prosta. W przypadku zwierzęcia domowego – zawiadamiamy Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie dzwoniąc na całodobowy nr telefonu 12 429 92 41. Jeśli zdarzenie dotyczy zwierzęcia dzikiego, należy dzwonić na nr Straży Miejskiej – 986. Oni zawiadomią firmę, która zajmuje się w Krakowie dzikimi zwierzętami.
  • Jeśli zdarzenie ma miejsce poza granicami Krakowa (lub innego miasta), najlepiej znaleźć nr do Urzędu Gminy, na której terenie zdarzył się wypadek. Niestety minus jest taki, że Urzędy pracują do 15, więc jeśli sytuacja przydarzy się nam po tej godzinie, należy zawiadomić albo Straż Miejską (jeśli takowa jest na danym terenie) albo Straż Gminną, lub ewentualnie można dzwonić pod nr alarmowy 112 i oni powinni przekierować nas do odpowiedniej jednostki.