Sprawozdania

Sprawozdania merytoryczne i finansowe znajdują się na stronie http://sprawozdaniaopp.niw.gov.pl/