AKCJA „BIEGASZ? – POMAGASZ” ZAKOŃCZONA SUKCESEM

Uprzejmie informujemy, że akcja zorganizowana przez Fitness Platinium zakończyła się sukcesem.

Klienci Fitness Platinium przebiegli aż 6762 km
Gratulujemy!

Akcja przyniosła dochód 6762 zł oraz dodatkowo 500 zł od Klubu Fitness Platinium przy ulicy Lea 213, gdzie klienci przebiegli najwięcej kilometrów.

Całkowity dochód wyniósł więc 7262 zł

Serdecznie dziękujemy!!!