DZIĘKUJEMY DECATHLON PLAZA

Serdeczne podziękowania dla DECATHLON Plaza
za podarowanie sześciu wiader stajennych dla Koni będących pod nasza opieką !