DZIĘKUJEMY ZA UDZIAŁ W YORKOMANI

Serdecznie dziękujemy za udział w tegorocznej imprezie Yorkomani w Galerii Krakowskiej.
Składamy gorące podziękowania organizatorom za coroczne zaproszenie
Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.

Dziękujemy firmie Krak Vet za przekazanie dla naszych podopiecznych 60 kg karmy.