NABOŻEŃSTWO W INTENCJI OPIEKUNÓW ZWIERZĄT

Serdecznie Państwa zapraszamy na coroczne Nabożeństwo w intencji opiekunów zwierząt
i z udziałem czworonożnych przyjaciół.

Nabożeństwo odbędzie się w dniu 5 października 2014 roku o godzinie 14.00
w Kościele O.O. Redemptorystów (w ogrodzie) ul. Zamoyskiego 56