OPŁATA OD POSIADANIA PSA

W ROKU 2014

Krakowskie Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami informuje, że przepisy dotyczące opłaty od posiadania psa w roku 2014 pozostają bez zmian. W związku z powyższym osoby, które były zwolnione z opłaty w roku 2013 nie muszą odnawiać rejestracji. Osoby, które nie podlegały zwolnieniu powinny uiścić opłatę od posiadania psa w wysokości 36 zł do końca maja 2014 roku.

Opłatę można uiścić: osobiście w biurze KTOZ ul. Floriańska 53 poniedziałek, środa, czwartek, piątek 9.00 – 15.00 oraz we wtorek 11.00 – 17.00 lub wpłacając pieniądze na konto bankowe 80 1500 1487 1214 8000 9036 0000 z dopiskiem opłata od posiadania psa. Prosimy w tytule przelewu podać imię pieska.

Jeżeli przelewają Państwo pieniądze z konta osoby innej niż właściciel psa, prosimy w tytule przelewu podać również imię i nazwisko właściciela.

Obowiązują numerki identyfikacyjne dla psów z roku 2013.

Więcej informacji o opłacie w zakładce „Rejestracja i opłata od posiadania psa”