PODPISZ PETYCJĘ!

Podpisujmy petycję przeciwko zmianom Rozporządzenia w sprawie minimalnych warunków utrzymania gatunków zwierząt innych niż te, dla których normy ochrony zostały określone w przepisach UE – w wyniku zmian zostanie zniesiony obowiązek zapewnienia zwierzętom stałego dostępu do wody i zostaną zmniejszone minimalne wymiary boksów

NIE POZWÓLMY NA TO!!!!!!!