Podsumowanie naszych działań w roku 2023

Przypominamy, że Wasze 1,5% podatku to dla nas możliwość dalszej pomocy zwierzętom – dzięki temu możemy nadal ratować, leczyć, karmić i niejednokrotnie chronić przed śmiercią.
Za nami ciężki rok, masa pracy i wzruszeń, które ciężko przelać na papier. Ale możemy przedstawić Wam liczby, które wiążą się z naszą działalnością.
Jak co roku, wracamy do Was z podsumowaniem działań KTOZ i związanych z tym kosztów w 2023.

Dofinansowanie potrzeb Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie: ponad milion zł
Liczba wydanych psów: adopcja – 950, odebrał właściciel – 392
Liczba wydanych kotów : adopcja -1224 , odebrał właściciel – 138 .
Ilość przeprowadzonych interwencji przez inspektorów KTOZ: 4474
Ilość zwierząt odebranych interwencyjnie i na zrzeczenie: 167
Ilość zwierząt przyjętych do okna życia przy ulicy Floriańskiej 53: 206
Ilość przeprowadzonych interwencji przez kierowców interwencyjnych
Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie: 4905
Liczba kastracji i sterylizacji wykonanych w schronisku: koty – 536 , psy – 475

Ilość karmy wydanej karmicielom kotów wolno żyjących oraz osobom o
niskich dochodach: ok. 8,6 tony – pies, ok 2,3 tony – kot

Kwota, którą przeznaczyliśmy na pomoc w leczeniu zwierząt osób o niskich
dochodach, a także zwierząt, które trafiły do okna życia (króliki, chomiki, koszatniczki, świnki morskie itp.): ok 704 tysiące zł
Kwota przeznaczona przez KTOZ na zakup karmy specjalistycznej oraz
leczniczej dla podopiecznych osób o niskich dochodach: ok 117 tysięcy zł

Ilość koni znajdujących się pod opieką KTOZ: 27
Konie wydane do adopcji: 2
Roczne koszty utrzymania koni: ok 546 tysięcy zł

Utrzymanie zwierząt spoza gminy Kraków w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Krakowie: ok 470 tysięcy zł

Zwierzęta spoza gminy pod opieką KTOZ w hotelach: 47
Roczne koszty utrzymania psów w hotelu: ok 297 tysięcy zł
Roczne utrzymanie odebranego interwencyjnie byka: ok 25 tysięcy zł

Wasze wsparcie jest dla nas kluczowe i wierzymy, że możemy na Was liczyć!!! Dziękujemy!!

Fot. Filip Łyszczek