ZAPADŁ WYROK W SPRAWIE ZNĘCANIA SIĘ NAD ZWIERZĘTAMI GOSPODARSKIMI

OSKARŻONY UZNANY JAKO WINNY

W dniu 22.01.2013 inspektorzy KTOZ wraz z przedstawicielem Urzędu Gminy Zielonki, Powiatowym Lekarzem Weterynarii oraz Policją odebrali zaniedbane 3 konie i 2 kozy.
Zwierzęta były przetrzymywane w prowizorycznych pomieszczeniach, które były bardzo małe, nieocieplone i nieoświetlone. Na posesji gdzie przebywały zwierzęta, znajdowały się w dużych ilościach różnego rodzaju śmieci, min. deski, stare opony, druty, części samochodowe. Przedmioty te stanowiły zagrożenie dla zdrowia i życia zwierząt. Klacz była oddzielona od źrebięcia drucianą przegrodą, Źrebię było ubrudzone starym pozlepianym gnojem, prawdopodobnie nigdy nie było szczotkowane. Mimo, iż weterynarz ocenił źrebię na ok 6 m-cy, maluch wyglądał na zdecydowanie młodszego, prawdopodobnie z powodu niedożywienia. Konie w prowizorycznym pomieszczeniu nie miały żadnej wody, skubały tylko resztki słomy na której stały. Matka źrebięcia z tych trzech koni wyglądała najlepiej, ale również miała niedowagę.
Druga klacz była strasznie wychudzona, gołym okiem można było zobaczyć wystające guzy biodrowe. Na głowie miała liczne wyraźne otarcia od kantara, była bardzo krótko uwiązana. Pomieszczenie zbite z desek w którym stała było zbyt małe, klacz nie mogła swobodnie podnieść wysoko głowy – uszy dotykały sufitu.
Kozy wyglądały lepiej niż konie, ale jedna z nich ma prawdopodobnie zwyrodnienie wymienia i nie były kolczykowane. Zwierzęta zostały odebrane, zajęła się nimi Gmina.

We wrześniu 2013 roku Sąd uznał oskarżonego za winnego popełnienia czynu zarzucanego mu aktem oskarżenia, przyjmując, że stanowi on występek z art. 35 Ustawy o ochronie zwierząt i wymierzył mu karę ośmiu miesięcy ograniczenia wolności, zobowiązując oskarżonego do prac na cele społeczne, zakazu posiadania zwierząt na okres trzech lat, świadczenie pieniężne na rzecz KTOZ i przepadek trzech koni i dwóch kóz.

Poniżej przedstawiamy zdjęcia zwierząt już w nowych domach.